dijous, 4 de maig de 2017

4 de maig.- Visita espiritual a la Mare de Déu del Mar de Salou

Estrella del Mar...

És una imatge moderna, però la devoció és antiga. Salou ara és un gran imperi turístic i el dia de l’Assumpció de la Mare de Déu la parròquia organitza una gran manifestació religiosa popular. Quan s’hi va es veu com molts forasters fan el signe de la creu. 

Mn. Ramon Muntanyola, que fou rector de Salou, va fer uns Goigs molt bonics, però se’n conserven uns d’antics que els transcric aquí. La imatge és nova i l’infant porta un vaixell com una joguina.

Puig del mar estela sou
que al Port del Cel conduhiu:
nostras supliques oiu
Verge del Port de Salóu.
volentse aixis home fer,
en vostre Port se embarcá:
desde éll á tots nos portá
mil bens en un comers nou.
...
En lo mar alborotat
de aquest Mon, sou la bonansa
del que posa sa esperansa
en vostra gran pietat:
tot negoci en vos posat
ditxosament se conclou.

En esta iglesia os venera
tota la Marineria,
y de vostre poder fia
los bons viatges que espera:
en alabarvos se esmera
y vostres cultos promou.
Molts miracles se esprimentan
de nostres dos Pilots Sants
Sant Pere, y San-Thelm, amans
dels devots que ells fomentan,
y la devoció aumentan
á vos quel' amparo sou.

En vostre sagrat Altar
teniu per Colaterals
á dits nostres Pilots tals,
quels destinareu per dar
al Navegant d' alta mar
de gracias fins quen' té prou.
...
Puig de aiguas vivas sou Pou
que al Cel y terra regàu:
als Navegants amparáu,
Verge del Port de Salou.